Coursera se vsako leto poglobi v različne države, da bi odkrila in razumela trende na področju znanj in spretnosti, ki oblikujejo svetovno delovno silo. Objavljeno je bilo peto letno poročilo o svetovnih spretnostih.