Projekt, ki ga financira EU in je namenjen digitalnim spretnostim študentov.