Girls_Do_Code je zagotovo odličen primer dobre prakse na področju izobraževanja in spodbujanja deklet k zanimanju za tehnologijo in STEM poklice.