Nacionalni parlament je decembra 2022 sprejel strategijo za digitalno Hrvaško za obdobje do leta 2032.