Povečanje digitalne pismenosti je izziv, s katerim se soočajo v Evropi in po vsem svetu. Na Irskem se 42 % ljudi trenutno opredeljuje kot osebe s "podpovprečnimi" digitalnimi spretnostmi, kar je nevzdržno, saj se usmerjamo v popolnoma digitalizirano gospodarstvo, ki je za svoj uspeh odvisno od osnovnih digitalnih spretnosti in znanja vseh državljanov.