V indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022 je Madžarska na 23. mestu na področju človeškega kapitala z oceno 38,4 (ocena EU 45,7). V primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 54 %, ima le 49 % ljudi vsaj osnovna digitalna znanja. Delež strokovnjakov za IKT med delovno silo se je povečal na 3,9 %, vendar je še vedno pod povprečjem EU, ki znaša 4,5 %. Strokovnjakov za IKT primanjkuje: 57 odstotkov podjetij pričakuje težave pri zaposlovanju na delovnih mestih s področja IKT.  Delež žensk med strokovnjaki IKT je še vedno skromen (14 %). Poleg tega je delež diplomantov s področja IKT med vsemi diplomanti 3,1 %, kar je pod povprečjem EU, ki znaša 3,7 %. Leta 2020 bo 16 % podjetij svojim zaposlenim ponudilo usposabljanje na področju IKT, v primerjavi z 20 % v celotni EU.