Nizozemska je v indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI) za leto 2022 s 63,1 točke na drugem mestu na področju človeškega kapitala med 27 državami članicami EU. Med letoma 2017 in 2022 je nizozemski rezultat DESI nenehno nad povprečjem EU za skoraj 4 točke v ponderiranem rezultatu in še naprej vztrajno narašča.