V okviru svojih aktivnosti in operacije DIE-DIHSLOVENIA-2019-23 je DIH Slovenije izvedel analizo potreb slovenskih MSP po digitalnih veščinah in kompetencah ter predlagal katalog digitalnih kompetenc. Na podlagi te analize in kataloga digitalnih kompetenc je podjetjem na voljo BREZPLAČNO orodje za samoocenjevanje digitalnih kompetenc in znanj.