Služba vlade RS za digitalno preobrazbo je pripravila prvi sistemski zakon za celovito urejanje področja digitalnih kompetenc. Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV) je bil kot prvi sistemski zakon v uradnem listu objavljen 11. marca 2022. Služba vlade za digitalno preobrazbo z zakonom ureja predvsem področje pridobivanja digitalnih kompetenc, saj je zakon podlaga za zagon nacionalnega programa e-opismenjevanja z namenom zmanjšanja digitalne izključenosti in neenakosti – cilju, ki  ga zasleduje vsa Evropa.